LỆ CHI HẠCH

Lệ chi hạch tức hạt vải dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách ” Bản thảo diễn nghĩa” là hạt của quả vải của cây vải Litchi chinensis Sonn, thuộc họ Bồ hòn. Cây vải được trồng ở khắp nơi trong nước ta và nhiều nước khác như Cambuchia, Lào, Trung quốc, Thái lan, Ấn độ.