DUYÊN ĐƠN (HỒNG ĐƠN)

Hồng đơn còn được biết đến với tên gọi khác là hoàng đơn, duyên đơn, duyên hoàng, đơn phấn, tùng đơn, châu đơn, châu phấn. Đây là vị thuốc  nằm trong nhóm thuốc dùng ngoài, khu trùng của Dược vật Đông y và  đó chính là một khoáng vật.

 

Danh mục: Từ khóa: ,