CỐC NHA

Cốc nha dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách ” Danh y biệt lục” là hạt cây Lúa Oryza sativa L. ngâm cho nẩy mầm phơi khô; là Cốc nha sống (Sinh Cốc nha), sao lên gọi là Sao Cốc nha, sao cháy đen gọi là Tiêu cốc nha. Cây Lúa thuộc họ Lúa (Gramineae).