nhận biết thật giả

Thị trường tràn lan đông trùng hạ thảo khó phân biệt

dong-trung-ha-thao

Ở mức độ tinh vi hơn, người ta còn làm thành cả đông trùng hạ thảo nguyên con y hệt trùng thảo thật, với đủ